Revalideren na COVID-19 (Corona)

Het is mogelijk dat u als gevolg van een COVID-19 besmetting klachten blijft ervaren. Deze klachten bestaan vaak uit benauwdheid, verminderde energie/vermoeidheid, hoofdpijn, en/of druk op de borst. Helaas blijkt dat deze klachten vaak lang aanhouden (weken tot maanden) en dat mensen niet-zelden één of meerdere terugvallen zien in het functioneren.

Het aanhouden van deze klachten kan leiden tot beperkingen in het dagelijks leven. In overleg met uw huisarts of medisch specialist wordt dan besloten dat behandeling in de eerstelijn noodzakelijk is (bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie en/of psychologische behandeling). Hier worden de ervaren klachten zoals verminderde conditie, spierzwakte, aandachts- en concentratieproblemen, angst, depressieve klachten, etc. behandeld.

Echter komt het regelmatig voor dat er, ondanks deze behandeling in de eerstelijn, restklachten blijven bestaan. U ervaart dan een combinatie van de bovengenoemde klachten en merkt dat deze restklachten u in uw dagelijks functioneren beperken. Er is sprake van een combinatie van lichamelijke klachten en heeft dit invloed op uw mentale en sociale situatie. Uw herstel stagneert.

Wat kan Revalide voor u betekenen?

Een interdisciplinair revalidatietraject biedt mogelijk de oplossing. Er wordt een plan opgesteld onder leiding van de revalidatiearts. Een op maat gemaakt behandeltraject met in betrokkenheid van fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog, indien nodig kunnen maatschappelijk werker en diëtist betrokken worden. Deze interdisciplinaire betrokkenheid kan u helpen uw neerwaartse spiraal kunnen doorbreken.

Tijdens uw behandeltraject traint, oefent, praat, analyseert en probeert u. Er vindt verandering plaats, u krijgt weer de regie over uw leven; en leert hoe deze te behouden.

Graag bespreken we met u of ons behandelteam in uw specifieke situatie iets kan betekenen. Wilt u eerst meer weten over onze behandeltrajecten, tarieven en vergoedingen? Dat vindt u op de pagina met cliëntinformatie.

Twijfelt u of u bij Revalide op de goede plek bent, of wilt u telefonisch overleggen met een van onze casemanagers? Neemt u gerust contact met ons op!