Multitrauma door een ernstig ongeval

Jaarlijks worden in Nederland honderdduizenden mensen na allerlei soorten ongevallen behandeld door een of meer artsen. Gelukkig zijn de letsels van meer dan 90 procent van die mensen van (redelijk) snel voorbijgaande aard. Mensen die door een ernstig ongeval meerdere letsels hebben opgelopen ondervinden vaak plotseling opgetreden complexe beperkingen. Die kunnen veel langer duren of zelfs blijven.

Als iemand meerdere letsels heeft opgelopen door een ernstig ongeval is sprake van een Multitrauma. Dat kan onder andere een combinatie zijn van botbreuken, letsel aan gewrichten en spieren, orgaanletsel, zenuwstelsel of hersenletsel. Afhankelijk van de locatie, de ernst en de mate van genezing van het letsel kan dit grote gevolgen hebben.

Een multitrauma kan vele gevolgen hebben

Heeft u de diagnose Multitrauma gekregen? Dan heeft u wellicht te maken met lichamelijke gevolgen zoals pijn, vermoeidheid, problemen met lopen, evenwichtsstoornissen of het niet goed meer kunnen gebruiken van een arm of been. Het kan ook zijn dat u problemen heeft met concentratie en denken (cognitie), communiceren (gedrag) en/of het omgaan met gevoelens (emotie). Veel gewone dagelijkse dingen als huishoudelijke klusjes, sporten, naar school gaan, werken en/of uitgaan, kunnen hierdoor minder goed gaan dan voor het ongeval. U moet waarschijnlijk veel dingen weer opnieuw leren en leren omgaan met uw veranderde lichaam. Dat is een langdurig en intensief proces voor zowel u als uw omgeving.

Een gecombineerde behandeling kan uw revalidatie versnellen

De afgelopen jaren hebben wij geleerd dat een zogeheten interdisciplinair behandelplan waarin tegelijkertijd meerdere aspecten worden aangepakt werkt voor mensen met een Multitrauma. In zo’n interdisciplinair behandelplan omschrijft onze revalidatiearts een traject op maat dat past bij de aard en ernst van uw klachten. Vaak zal de revalidatiearts in overleg met u en ons team kiezen voor een traject van drie a vier maanden.

Het plan wordt vervolgens uitgevoerd in samenwerking met minimaal een fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog. Indien nodig kunnen er ook nog andere disciplines betrokken worden bij uw revalidatie. De revalidatiearts overziet de samenwerking en helpt bij het vinden van een nieuwe weg. Trainen, oefenen, praten, analyseren en proberen, blijkt voor veel van onze cliënten een plezierige manier van werken die motiveert. En een manier die nieuwe energie geeft. Waardoor u weer zelfstandig en met veerkracht met uw veranderde lichaam leert omgaan.

Wat kan Revalide voor u betekenen?

Graag bespreken we met u wat ons behandelteam eventueel voor u kan betekenen. Wilt u eerst meer weten over onze behandeltrajecten, tarieven en vergoedingen? Dat vindt u op de pagina met cliëntinformatie.

Heeft u een andere vraag of wilt u een afspraak maken voor een geheel vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek?

Bel ons dan meteen even op (085) 489 69 33.